Logo Praktijk Dwarsweg

Dwarsweg Psychologen

Aanmelden alleen telefonisch via 0346-550329


Dwarsweg
Eerstelijnspsychologen praktijk in de Generalistische Basis-GGZ

Welkom bij onze eerstelijnspsychologen-praktijk, wij zijn Marlou Ribberink, Aad van Leeuwen en Silvia Lagerberg. Wij zijn deel van de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat wij er op gericht zijn om mensen in een, waar mogelijk, korte tijd te helpen weer perspectief te krijgen op hun problemen.

visitatie logo

Terug
Privacy en dossier

Wij hechten sterk aan ons beroepsgeheim. Dit houdt in dat in principe niemand iets te weten komt over wat er in de gesprekken besproken wordt.
Wel kan uw casus anoniem besproken worden in intervisieverband met collega-psychologen, tenzij u daar bezwaar tegen heeft. Vanzelfsprekend zijn ook zij gebonden aan het beroepsgeheim.
In alle overige gevallen, of het nu uw huisarts, uw bedrijfsarts of uw familie betreft, geven wij slechts informatie met uw toestemming. Dit beroepsgeheim geldt ook bij gesprekken met minderjarigen en ook bij individuele gesprekken in een relatietherapie.
Landelijk is het zo geregeld dat er diagnose- en behandelinformatie naar de zorgverzekeraar en een landelijk informatiepunt gaat. U kunt daar bezwaar tegen maken op grond van een regeling van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Als u dit wilt kunt u bij ons een privacyverklaring ondertekenen. Wij mogen dan geen informatie over uw diagnose en/of behandeling doorgeven aan uw zorgverzekering en aan het landelijke informatiepunt. Uw dossier bestaat bij ons uit een papieren en een elektronisch deel. Beide worden goed afgesloten bewaard tot 20 jaar na de behandeling, tenzij u dat niet wenst. U kunt vanzelfsprekend inzage krijgen in uw dossier.

Terug
Zorgverzekeraars

Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars, die zich gebundeld hebben in een paar grote koepels: VGZ, Menzis, Eno, Zilveren kruis Achmea, ONVZ, DSW, ASR, CZ groep, Caresco, Zorg en Zekerheid. Als u twijfelt of uw verzekering hieronder valt, overlegt u dan even met ons.

Terug
Voor welke problemen kunt U bij ons terecht?
Kamer

In principe werken wij met alle soorten psychische klachten en problemen waar mensen last van kunnen hebben, alleen met ernstige psychotische klachten (bijvoorbeeld hallucineren: dingen waarnemen die de mensen om u heen niet waarnemen) kunt u beter elders terecht.

Terug
Werkwijze

Het eerste gesprek dient vooral om wederzijds te kijken of u hier op de goede plek bent. In de gesprekken daarna bepalen we de lijn van de gesprekken. Centraal staat bij ons de interactionele basis, dat wil zeggen dat we denken dat door middel van echt goed luisteren en praten vaak al heel veel duidelijk wordt. Daarnaast maken we gebruik van cognitieve- en gedragstherapeutische (CGT) uitgangspunten en regelmatig ook van ACT, mindfulness, existentiële therapie, schematherapie, EMDR en andere traumaverwerkingstechnieken zoals Imaginaire Confrontatie en Imaginaire Rescripting. Indien nodig kunnen we online sessies regelen.

Terug
Vragenlijsten

Voor de vergoede zorg van de zorgverzekeraars geldt dat wij u bij aanvang en afsluiting van de gesprekken door de verzekeraar verplicht zijn te vragen een klachtenlijst in te vullen die u per mail ontvangt van een onafhankelijk bureau (Questpro). Dit bureau stuurt ons de uitslagen hiervan en verzekert ons dat dit qua privacy uitstekend beveiligd is. Niemand anders dan wij heeft hier inzage in, ook de zorgverzekeraar niet. Mocht u hierover nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om die aan uw behandelend psycholoog te stellen.

Terug
Gedicht van het moment
Dichtbundel

Aad van Leeuwen
eerstelijnspsycholoog NIP,
GZ-psycholoog BIG geregistreerd
(nr: 59049802825)
lid UPC, NIP en LVVP.
AGB-code: 94.000.745
KvK: 30261808
Aad van Leeuwen

Aad is sinds 1988 2 tot 3 dagen per week werkzaam als eerstelijns- en GZ-psycholoog in deze praktijk. Daarnaast is hij 2 dagen per week docent aan de huisartsopleiding Utrecht.

Terug
Marlou Ribberink
eerstelijnspsychologe NIP, GZ-psychologe BIG geregistreerd (nr: 49049634425), cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCT, lid UPC, NIP en LVVP.
AGB-code: 94.000.674
KvK: 30268325
Marlou Ribberink

Marlou is sinds 1988 3 dagen per week werkzaam als eerstelijns- en GZ psycholoog in deze praktijk.

Terug
Silvia Lagerberg
Gz-psychologe
BIG-geregistreerd
(nr.: 39915313325)
lid NIP en LVVP.
AGB-code: 94.011.837
KvK: 55188540
Silvia Lagerberg

Silvia is sinds 2002 3 dagen per week werkzaam als GZ-psychologe in deze praktijk.

Terug
Aanmelding

U kunt zich via het telefoonnummer van de praktijk aanmelden: 0346-550329. Wij zijn van maandag tot en met donderdag dagelijks direct bereikbaar op dit nummer tussen 13.00 en 13.30. Buiten deze tijden kunt u altijd een boodschap inspreken. Wij zullen zo snel mogelijk terug bellen, maar omdat wij de hele dag met cliënten in gesprek zijn kan dit soms een paar dagen duren.
In het algemeen zullen mensen zich aanmelden op verwijzing van de huisarts of de POH-GGZ van de huisarts. Als u zich aanmeldt met een verwijzing van de huisarts, zorg dan dat u bij het eerste gesprek de verwijsbrief van de huisarts bij u heeft. De datum op de verwijsbrief moet liggen voor de datum van het eerste gesprek.

Terug
Eerste gesprek
Kamer

In het eerste gesprek zal in het algemeen besproken worden hoe wij werken, verder zullen een aantal zaken rond uw persoonlijke gegevens aan bod komen, maar bovenal zal verkend worden wat u nu naar ons brengt. Een belangrijk doel van het eerste gesprek is dat zowel cliënt als psycholoog nagaan of er een voldoende klik is voor het voortzetten van de behandeling.
Na een eerste afspraak is er in principe geen wachttijd meer. Volgende gesprekken vinden aansluitend plaats.

Terug
Gespreksduur

De gesprekken duren officieel 45 minuten per consult. Dit kan iets langer of korter worden naar gelang de gespreksinhoud. De gesprekken lopen wel eens iets uit. Soms is het noodzakelijk de tijdslimiet strikt te hanteren.

Terug
Volgende afspraak

Meestal wordt er aan het eind van een sessie een afspraak voor een volgende keer gemaakt. Soms loopt dat anders, bijvoorbeeld doordat iemand vanwege ziekte een keer afgebeld heeft. Wij gaan er van uit dat mensen zelf bellen voor een volgende afspraak. Als u dan niet belt gaan wij ervan uit dat u geen interesse meer heeft in vervolggesprekken.

Terug
Wachttijden

Geregeld komt het tot onze spijt voor dat wij wachttijden hebben. Vanaf het moment dat we een eerste afspraak hebben staan zijn er behalve ziekte-, bijscholings- en/of vakantiemomenten van de psycholoog geen pauzes meer in de behandelfrequentie. Meestal wordt er aan het eind van een sessie een afspraak voor een volgende keer gemaakt. Soms loopt dat anders, bijvoorbeeld doordat iemand vanwege ziekte een keer afgebeld heeft. Wij gaan er van uit dat mensen zelf bellen voor een volgende afspraak. Als u dan niet belt gaan wij ervan uit dat u geen interesse meer heeft in vervolggesprekken.

Onze wachttijden zijn op dit moment:
Marlou en Aad: meer dan 14 weken,
Silvia: meer dan 14 weken.

Terug
Noodgevallen

Wij zijn bereikbaar via de voicemail van de praktijk: als u wat inspreekt bellen wij zo snel mogelijk terug. Op de band staan ook nummers voor noodgevallen, voor de dagen dat wij niet op de praktijk zijn. Bel deze nummers dus niet als wij een praktijkdag (maandag t/m donderdag) hebben, spreek dan gewoon iets in op de band van de praktijk. Gebruikt u deze nummers echt alleen voor noodgevallen.

Terug
Kosten

Vanuit de basisverzekering worden de gesprekken grotendeels vergoed. Voor een overzicht van de kosten, zie Tarieven NZA 2024. Op de kosten van de behandeling is het medisch eigen risico van toepassing, minimaal € 385,-. Als U in hetzelfde jaar andere medische kosten maakt kan dat eigen risico al betaald zijn. Als we geen contract met uw zorgverzekering hebben krijgt u een zogenaamde restitutie-factuur, die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel er vergoed wordt hangt af van de afspraken in uw ziektekostenpolis. Relatietherapie en klachten waarvoor geen DSM-diagnose gesteld kan worden, worden niet vergoed.

Terug
Gesprekken annuleren

Wilt u een afspraak voor een gesprek annuleren, dan kan dat tot de werkdag van te voren tot 17.00 uur. Belt u later af dan worden de gesprekskosten in rekening gebracht. Indien er sprake is van gecontracteerde zorg realiseert u zich dan dat wij van de zorgverzekeraar opgelegd hebben gekregen dat wij niet-nagekomen afspraken niet bij hen in rekening mogen brengen: wij moeten de rekening dan bij uzelf indienen.

Terug
Waarneemregeling

Wij nemen voor elkaar waar als ГГn van ons op vakantie is of ziek is. Dat betekent dat u in dat geval indien nodig contact op kan nemen met ГГn van de andere psychologen. U kunt ook op voorhand met uw psycholoog bespreken dat u tijdens dienst afwezigheid graag contact wil met 1 van de andere psychologen. In dat geval wordt er een afspraak met u gemaakt met ГГn van de andere psychologen.

Terug
Klachten
Kamer

Mocht U (onverhoopt) klachten hebben over de behandeling, meldt dat aan uw behandelend psycholoog. Naar feedback wordt altijd geluisterd. Mocht de klacht blijven bestaan en komt U er samen niet uit dan kan U via de praktijk te weten komen waar U verdere stappen kan ondernemen of u kunt contact opnemen met onze beroepsvereniging: Klachtenregeling volwassenen

Terug
Contactgegevens

Dwarsweg Psychologen
Dwarsweg 1a
3604 AT Maarssen

De ingang is aan de rechterzijkant van het witte pand.

Telefoon: 0346-550329, maandag tot en met donderdag tussen 13.00 en 13.30 uur direct bereikbaar.

Route op Google Maps:
kaart

Terug
Parkeren

Als U met de auto komt zou U deze dan bij voorkeur niet in de Dwarsweg zelf willen parkeren, maar bijvoorbeeld op de Straatweg of op de Binnenweg. Dat vinden de buren prettiger.

Terug
Administratie

Mail de Administratie. Dit mailadres is alleen bestemd voor vragen van administratieve aard; dus niet voor het maken van afspraken of inhoudelijke vragen aan uw psycholoog.

Terug
Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Dwarsweg Psychologen
WebDesign: Sadhu